Rekondiční pobyty s Donorem

Proběhly rekondiční pobyty pacientů oddělení onkologie FN Motol Praha
Areál Kristýna, Hrádek nad Nisou a k této příležitosti jsme věnovali 51.000,- Kč materiálních potřeb. Kurzu se zúčasnily i děti z dětského domova v České Lípě.