Všichni se snad shodneme na tom, že děti jsou pro nás tím největším Božím darem, dražším nad perly, zlato i drahokamy, jak uvádí v předmluvě k Informatoriu školy mateřské Jan Ámos Komenský, který tato slova čerpal z Bible. Děti jsou pro nás vším, co milujeme, a proto se snažíme o to, aby měly dostatek všeho, co ke svému zdravému vývoji potřebují. Dokážeme pro ně v rodině vytvořit podmínky, aby se zdárně vyvíjely. Chceme rozvíjet jejich vlohy a talent, vkládáme do nich často své naděje a toužíme po tom, aby se v životě co nejlépe uplatnily a uděláme pro splnění tohoto snu cokoliv. Rozeznáme-li v nich například pohybový talent, sháníme se po škole a učitelích, kteří by děti učili a jejich talent dále rozvíjely a nelitujeme peněz, které do jejich vzdělávání investujeme.


To, o čem hovořím, je běžné téměř v každé normální rodině, protože chápeme, že naše děti jsou naši pokračovatelé, naše dědictví. Jsou však děti, které nemají rodiče nebo je mají, ale ti se o ně z různých důvodů nemohou starat. Tyto děti jsou odkázány na péči státních institucí, například dětských domovů. Věřím, že jsou milovány svými vychovateli a že ti se jim všemožně snaží nahradit péči rodičů. Bohužel jsou v dnešní době dětské domovy dotovány státem a tyto státní dotace poskytují sice základní péči, ale na rozvíjení talentů, na zaplacení individuálního vzdělávání a rozvíjení talentu již peníze nejsou.

Snahou tohoto projektu Dejme šanci dětem, je vyhledávat talentované děti v dětských domovech a poskytnout jim finanční prostředky na další vzdělávání a rozvíjení svého talentu. Obracíme se tedy na veřejnost, aby nám svými dary pomohla nejenom vyhledávat talentované děti jako perličky v moři, ale také jim najít a zaplatit vhodné učitele, kteří jim pomohou jejich talent rozvinout. Jak řekl kdysi dávno jeden člověk:
„cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejmenších, mně jste učinili.“

                                                                                                                                                                                                                                   Jana Pletněvová

V těchto slovech je výzva k solidaritě s těmi, kteří jsou ochuzeni nejenom o milující rodinné prostředí, ale i o možnost dále se rozvíjet. Proto vás vyzýváme, buďte štědří a pomozte těmto dětem. Možná, že za pár let vás některé z nich potěší na koncertě pěkným zpěvem, tancem, či něčím jiným, co se naučí od svých učitelů a vy si budete ve svém srdci moci říci, že jste se na jejich úspěchu také podíleli.

 

 

Charita dětem věnovala spolku Donor z.s. částku ve výši 10 000 Kč na úhradu rekondičních pobytů pro děti léčené transplantací kostní dřeně.

Rádi bychom touto formou poděkovali panu Ing.Martinovi Schindlerovi a dalším členům kapely, kteří pořádají pravidelné hudební akce tzv. HIP HOP PRO LIDI na podporu Charity dětem z.s. Formou prodeje benefičních předmětů se podařilo získat částku ve výši 6.500,- Kč. Mnohokrát děkujeme pořadatelům a všem, kteří zakoupením výrobku přispěli.

14.6. jsme jako Charita dětem byli pozváni jako V.I.P hosté do Rádia Cool. Děkujeme za podporu.

20.5.2017 jsme podpořili finančně částkou 21.000,- Kč akci "Spolu na Skalku", kterou pořádal spolek Donor z.s. a podíleli jsme se také na doprovodném programu s dětmi z dětských domovů a jejich hosty : Hana Pekhart, Karolína Stiborová a Petr Kozák (Dragons fire show).

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Monice Kuškové, která umožnila vstup zdarma do Dinoparku v Praze dětem z dětských domovů. Celkové náklady na Matějská pouť činily 4.500,- Kč.

2017

Letošní rekondiční pobyty formou tanečních v Řevnicích u Prahy: náklady na materiální podporu činily 31.000,- Kč Dejme šanci dětem - výstaviště Brno (ProDítě) 25.000 Kč

Jako každý rok, tak i letos měli možnost děti z různých dětských domovů a jiných zařízení volný vstup zdarma na Matějskou pouť v Praze. Součástí celodenního programu byl i koncert "Maxíků" /Maxim Turbolens/ a Michala Davida. Celkové náklady na Matějská pouť činily 4.500,- Kč.

2016

Dejme šanci dětem - výstaviště Brno 20.800,-

Dejme šanci dětem - výstaviště PVA Letňany Praha 55.000,- Kč Dejme šanci dětem - výstaviště Flora Olomouc 25.500,- Kč

 

V rámci prosincových akcí, které byly věnovány dětem z dětských domovů, jsme přispěli 50000 Kč.

Na nákup dárků pro děti z dětských domovů a dětskou onkologii jsme věnovali 55000 Kč.

Na akci pro centrum dětské mozkové obrny jsme věnovali 17000Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charita dětem z.s. věnovala 25 tisíc na dětské domovy.;

Charita dětem uspořádala doprovodný program v rámci otvírání Rozária v Olomouci. Významnými hosty byli tentokrát pan Josef Zíma a Yveta Simonová.;

 

 

Poděkovani:

 

 

 

 

Dne 7.5. jsme se společně s pacienty, kteří překonali náročnou léčbu a transplantaci kostní dřeně vydali na Ještěd. Na výlet se připojily i děti s paní vychovatelkou z dětského domova z Moravské Třebové. Děti si to velmi užily a akce se nám všem moc líbila. Děkujeme tímto spolku Donor.z.s. za pozvání. Dětem jsme zaplatili ubytování, cestovné jídlo apod v celkové ceně 10.000,- Kč.

 

 

 

DEJME ŠANCI DĚTEM 2016:

Poděkování:

Dne 10.12.2015 od 17:00 se v aule gymnázia v Prachaticích uskutečnil benefiční koncert, ze kterého jsme získali výtěžek ve výši 7.935 Kč na podporu činnosti našeho spolku, konkrétně k naplnění našeho účelu, tedy podpory hudebního nadání dětí z dětských domovů a jejich dalšího vzdělávání. Touto formou bychom rádi poděkovali studentům gymnázia v Prachaticích, jmenovitě panu Františkovi Bicanovi. Výtěžek byl využit k realizaci projektu Dejme šanci dětem. Děkujeme!

Dne 14.3.Proběhla Matejšká pouť ze vstupem zdarma pro děti z dětských domovů, neziskových orgainzací apod. Na tuto příležitost jsme věnovali 6.463,- Kč na dopravu dětí z dětského domova Prostějov.

Charita dětem z.s. věnovala dne 11.2.2016 15.000 spolku Donor z.s. na rekondiční pobyty pro pacienty, léčené transplantací kostní dřeně, které proběhnou 11.-13.3.2016 v Davli. Součástí těchto pobytů bude i kurz tanečních. Zúčastní se i 10 dětí z dětských domovů.

Dále jsme na rekondiční pobyty věnovali 65.000 Kč.;

Poděkování: Děkujeme tímto radnímu hl. města Prahy panu Radkovi Lackovi za poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu Dejme šanci dětem

 

 

Charita dětem z.s. opět realizovala projekt “Dejme šanci dětem” na výstavišti BVV Brno v rámci výstavy “Pro dítě”.

 

 12.jpg16.jpg

 31.jpg 9.jpg 10.jpg

15.jpg 1.jpg

DEJME ŠANCI DĚTEM 2015:

Charita dětem z.s. věnovala Anitce Jochové ze Zlína 10.000 Kč na nákup zdravotnických pomůcek a nutriční výživy v rámci vánočního vystoupení dětí z dětských domovů na výstavišti Flora Olomouc dne 19.12.2015.

19.12. - charita dětem realizovala svůj projekt Dejme šanci dětem i na Výstavišti Flora v Olomouci.

Zúčastnili se ho dětský domov Tišnov, Olomouc, Moravská Třebová a jejich hosté. Moderaci této akce převzala Anife Ismet Hassan Vyskočilová.V rámci této akce jsme věnovali Anitce Jochové ze Zlína 10.000 Kč na nákup zdravotnických pomůcek a nutriční výživy.

 

Videozáznam naleznete v sekci MULTIMÉDIA.

Tímto bychom poděkovali i všem sponzorům a dárcům, bez kterých by tento porjekt nemohl být realizován.


 

 

18.12.2015 - OC HANÁ Olomouc

Charita dětěm uspořádala svůj projekt Dejme šanci dětem také v obchodním centru HANÁ v Olomouci. Pozvání přijal i herec a komik Václav upír Krejčí, který pobavil nás všechny svým programem "A BUDE LEGRACE".

OC HANÁ Olomouc se stalo hlavním partnerem akce.

Videozáznam naleznete v sekci MULTIMÉDIA.

 

 

12.12.2015 PVA Praha Letňany

Pořádáno ve spolupráci s výstavištěm PVA Praha Letňany,pod záštitou primátorky hl. města Prahy paní Adriany Krnáčové, radního pana ing.Radka Lacka.Pozvání přijal i herec a komik Václav upír Krejčí, který pobavil nás všechny velmi pobavil svým programem "A BUDE LEGRACE". Tuto akci moderovala Anife Vyskočilová a Dominik Kalivoda.

 

Videozáznam naleznete v sekci MULTIMÉDIA.

 

                                                                 

 

Další sponzoři akce: Květiny Nairi, Hotel Jeřábek Praha, Květiny Sandra, Karlíkovy dorty Praha, Radim Řezáč zákusky, Libeřské lahůdky, Lahůdky Palma

6.12.2015 BVV Brno

Dejme šanci dětem pořadáno ve spolupráci s výstavištěm BVV Brno a pod záštitou primátora staturáního města Brna pana Ing. Petra Vokřála, dále za podpory statutárního města Brna.

Videozáznam naleznete v sekci MULTIMÉDIA.

 

Poděkovani všem sponzorům:

Další sponzoři akce: Cukrářská výroba Kateřina Jelínková, Cukrářství Jessica

 

Dne 20.6.2015 jsme ještě věnovali 2.000,- Donor z.s. a 1.500,- mamince z azylového domu v Lochovicích.

Dne 17.-20.9.2015 proběhly rekondiční pobyty pacientů oddělení onkologie FN Motol Praha
Areál Kristýna, Hrádek nad Nisou a k této příležitosti jsme věnovali 51.000,- Kč materiálních potřeb.

Kurzu se zúčasnily i děti z dětského domova v České Lípě.

1.10.2015 jsme darovali oblečení v hodnotě 7.000,- azylovému domu v Lochovicích.

29.9.2015 dětskému domovu Dagmar v Brně oblečení v hodnotě 2.500,- Kč.

Děkujeme také panu Radkovi Stránskému za finanční příspěvek v celkové výši 1.230,-Kč.

Dne 20.6.2015 jsem věnovali materiální dary v hodnotě 4.000,- Kč Donor z.s. (Fn Motol Praha)
Mamince z azylového domu v Lochovicích materiální potřeby v hodnotě 3.000,- Kč

Dne 22.5.2015 jsme pomohli mamince z azylového domu v celkové finanční výši 7.000,- Kč. 

Děkujeme za umožnění získání finančních prostředků v rámci Výstavy pejsků a to jmenovitě panu řediteli Žižkovi a paní Novotné.

Spolku Donor z.s. (FN Motol - odd. onkologie)  jsme pro děti, léčené transplantací kostní dřeně,
věnovali věcné dary v hodnotě 7.500,- Kč

Dne  21. dubna 2015 jsem se podíleli na ukončení Matějské pouti.
K této příležitosti jsme darovali 5.000,- Kč ve formě občerstvení.
Této akce se zúčastnil maminky s dětmi z azylového domu v Koclířově.

Poděkování:

Děkujeme všem pořadatelům akcí za podporu při získání finančních prostředků pro děti z 
dětských domovů a dětí z onkologie FN Motol Praha.

Jmenovitě: vedení Veletrhu „Země živitelka“ v  Českých Budějovicích jmenovitě paní Ing. Martině Vokaté, děkujeme Vinobraní Roudnice nad Labem (paní Janě Vrané a PhDr. Marii Imbrové), Veletrh Litoměřice (paní Jitce Pohlové), Výstaviště Floria Kroměříž (Paní Haně Králové a Andree Horňanské), Městské kulturní středisko - Strakonický dudák Strakonice, vedení Výstaviště Praha Holešovice - Incheba, Matějská Pouť – Václavovi Kočkovi, vedení hradu Grabštejn, hrad v Chebu, vedení zámku Nelahozeves, Výstaviště Praha Letňany (PVA Letňany), Vánoční trhy Blansko - Lubomíru Rekovi, vedení Tesca - paní Martině Šilhanové a ředitelům prodejen, vedení OBI - paní Evě Salakové, ředitelům obchodních domů Hornbach, Albert, Jednota (Terno), vedení OC Interspar, Kreativita Hobby paní Kamile Anýžové, vedení Nákupního centra Brno Královo Pole Kateřině Balcárkové, Výstaviště Brno paní Dianě Nebuchlové, Muzeu řemesel Letohrad panu Ondřeji Vincencovi a firmě GLS za dopravu oblečení pro dětské domovy a samozřejmě děkujeme všem ostatním sponzorům, kteří se na pomoci dětem v letošním roce 2014 jakkoliv podíleli.

 

18.3.2015 jsme z charitativního prodeje nakoupili  potřebné věci na oddělení onkologie FN Motol
v rámci Donor z.s.  v ceně 15.000,- a 10.1.2015 jsme Donor věnovali 4.000,- Kč.
 

 

Dne 14.-15.22015 jsme se zúčastnili výstavy koček v hotelu Diplomat v Praze. Z této akce se nám
podařilo získat peníze formou charitativního prodeje na podporu dětí léčených transplantací kostní dřeně ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze v rámci DONOR z.s. Organizátorům akce tímto velmi děkujeme.

 

Opět nám pomohla jako každý rok firma KENVELO a darovalo nám oblečení pro děti z dětských domovů.

Oblečení dostali:
DD Česká Lípa, Žatec, Litoměřice, Most, Dubá - Deštná, Holice, Brno (DD Dagmar), Hodonín, Olomouc, Písek, Moravská Třebová, Dolní Čermná, Vodňany, Strakonice, onkologie FN Motol Praha DONOR o.s., Azylový dům Koclířov, Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu Broumov.

 http://uloz.to/xvRECrdj/kenvelo-2014-rar

 Charita dětem, o.s. věnovala 24.000,- Kč ve formě materiálního daru Donor o.s.

www.donor.cz. Mohli jsme tímto potěšit především děti z Fakultní nemocnice Motol v Praze oddělení onkologie. Celkem jsme FN Motol darovali materiální hodnoty v ceně 24.000,-Kč na rekondiční pobyty  a 17.000,- Kč dětem z dětských domovů.

 Podíleli jsme se na zahájení  Matějské pouti 2014, kde vystoupily na zahájení děti z dětských domovů Česká Lípa, Dubá Deštná, Holice a Klánovice.

http://uloz.to/xmStHJEA/matejska-pout-2014-deti-dd-zip

Tímto chceme poděkovat všem sponzorům, kteří akci podpořili občerstvením pro děti.

PODĚKOVÁNÍ:

Rádi bychom touto formou poděkovali všem, kteří zakoupením keramického přívěšku podpořili onkologické děti
ve FN Motol Praha, které se zúčastní Mezinárodních onkologických her dne 7.června 2014.
Mohli jsme tak nakoupit sportovní pomůcky prozatím v hodnotě 8.325,-Kč.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali paní Haně Jurečkové (marketing hradu Křivoklát)
za povolení prodeje a její podporu při získání těchto finančních prostředků, dále projektové manažerce
akcí na zámku Nelahozeves Zdeňce Niklové a koordinátorce akcí na zámku Nelahozeves Daniele Jandové,
též za jejich ochotu a podporu při získání finančních prostředků.

Dne 1.1.2014 jsme pro Anitku Jochovou www.anitkajochova.webnode.cz ze Zlína obdrželi 15.000,-
na zakoupení nutriční výživy a zdravotních pomůcek. Dárcem je TESCO Zličín Praha.
Děkujeme tímto vedení Tesca Zličín, paní Kateřině Oberreitové.

 

Dne 2.12.2013 bylo naším sdružením předáno dětem z dětských domovů Hodonín, Brno, Holice,
Olomouc, Česká Lípa, Dubá - Deštná, Volyně, oblečení /dar/ od spol. Kenvelo. Za děti mnohokrát děkujeme.


 

Sponzoři: Ovocný světozor Praha, Tiskárna Kolář Praha, Květinářství Mládek Praha, Kavárna Slávia Praha, Hotel Waldstein Praha

V rámci tohoto Charitativního koncertu dne 18. 9.2013 bylo Aničce Juroškové předáno 35.000,- Kč na zakoupení rehabilitačních a zdravotnických pomůcek.

 ZÁZNAM Z KONCERTU ZDE

Charitu dětem, o.s. nově podporuje stěhovací firma INTERSPEDITION ZEMAN.
Děkujeme!
www.stehovani-movers.cz
Průběžně proplácíme dětem dopravu na brigády, ubytování, stravu při brigádách apod.
Evidujeme prozatím celkem 50.000,- Kč.

V roce 2013 Charita dětem věnovala oblečení od spol. KENVELO dětem z dětských domovů.

31.5.2013 Charita dětem, o.s. věnoval 4000,- Kč Anitce Jochové ze Zlína na enterální výživu.
www.anitkajochova.webnode.cz

Dětským domovům jsme celkem věnovali 14.000,- Kč.

10.2.2013 jsem darovali SDMO, o.s. 10.000,- na asistenční péči.

10.1.2013 jsme darovali SDMO, o.s. 5.000,- na asistenční péči.
Děkujeme všem, kteří při zakoupením benefičních dárků přispěli k tomuto účelu. 

5.1.2013 jsme darovali Aničce Juroškové (3,5) let 5.000,- Kč jsme přispěli na její léčbu.

V roce 2013 proběhne benefiční koncert v Ostravě

Fotogalerie k vidění zde.
Akce se zúčastnily děti z DD Holice, Hodonín a postižení z centra dětské mozkové obrny.

Video zdeStále probíhají charitativní akce pro Aničku Juroškovou.
Akce již proběhly v Ostravě a v těchto klubech: Ta Magika Ostrava, Barrák Music Club, červená Duna Klub


* Anička Jurošková

www.anickajuroskova.cz

 

12.12.12 proběhla vánoční akce ve spolupráci s SDMO, kde jsme zaplatili 27 000 Kč
 Akce proběhla za spolupráce Charita Dětem o.s.


 

Dne 23. listopadu 2012 v Domě Kultury v Ostravě se koná benefiční koncert na podporu
Aničky Juroškové (3,5 let) z Ostravy
www.anickajuroskova.cz. Výtěžek z akcí a tohoto koncertu bude Aničce věnován na zaplacení rehabilitací, léčby a zdravotních pomůcek.V říjnu jsme pro SDMO pořádali raut, který se konal v Michnově Paláci.


 

Ke dni 29. září 2012 jsme darovali 15.000,- na asistenční péči osobám postiženým dětskou mozkovou obrnou.

 

Ke dni 10.7. bylo odevzdáno 24.000,- SDMO o.s. na asistenční péči postižených DMO.
10.6 se uskutečnila benefiční show TENTOKRÁT PŘIJDE I KOUZELNÍK.

Akce Tentokrát přijde i kouzelník pro děti z DD: doprava dětí z DD 70.000,-Kč a výtěžek z akce ve výši 20.000,- 
byl věnován nemocnici Litomyšl jako příspěvek na zakoupení narkotizačního přístroje na operační sál nemocnice 
Litomyšl.
Děkujeme všem sponzorům za jejich finanční a hmotnou pomoc při realizaci této benefice.

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE Z TÉTO AKCE JE K VIDĚNÍ ZDE

Video z této akce:


O benefiční show psali i v médiích:


oficiální plakát se seznamem sponzorů
sponzoři akceDne 31.3.2012 jsme věnovali 16.000,- SDMO o.s. a 4.000,- na občerstvení v rámci divadelního představení v Michnova paláci.

Charita dětem získala oblečení pro 14 dětských domovů zn. KENVELO.
DD Nechanice, Sedloňov, Dubá - Deštná, Hodonín, Holice, Mikulov, Strážnice, Brno, Žatec, Moravská Třebová 

30.12.2011 Charita dětem věnovala 15 000 Kč ke zkvalitnění života a péče o postižené klienty
SDMO o.s.

14.10.2011 jménem dětského domova v Holicích (Královohradecký kraj) děkujeme za sponzorství
paní Ivaně Stašákové (Financial Officier, Makro Cash & Carry ČR s.r.o., Hradec Králové).

10.10.2011 CHARITA DĚTEM věnovala SDMO o.s. finanční dar ve výši 20.000 Kč na podporu asistenční péče
postiženým dětskou mozkovou obrnou (DMO).

21.9.2011 CHARITA DĚTEM předala finanční dar ve výši 15 000 Kč na REKONDIČNÍ POBYT pro klienty střediska ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně, kde stráví týden především intenzivní rehabilitací a to od 25.9.2011 do 1.10.2011        Charita dětem je jedním z hlavních partnerů SDMO, o.s. (Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně).


        11.7. 2011 jsme sdružení SDMO, o.s. věnovali finanční sponzorský dar ve výši 30.000 Kč, který je určen ke
        zkvalitnění asistenční péče osobám s dětskou mozkovou obrnou.

        www.dmoinfo.cz                             
                      
  
* Jana, Pletněvová (Charita dětem), Jan Remeš (Statutární zástupce SDMO o.s.), Bea Albrecht (zpěvačka a producentka)

     
 
 

                                                                            CHARITA DĚTEM z.s. | Z. Kopala 1162 , 570 01 Litomyšl | IČO: 227 60 458 | DIČ: CZ22760458

CHARITA DĚTEM  © 2011 | všechna práva vyhrazena | Artwork by GreyHound