Dejme šanci dětem

Všichni se snad shodneme na tom, že děti jsou pro nás tím největším Božím darem, dražším nad perly, zlato i drahokamy, jak uvádí v předmluvě k Informatoriu školy mateřské Jan Ámos Komenský, který tato slova čerpal z Bible. Děti jsou pro nás vším, co milujeme, a proto se snažíme o to, aby měly dostatek všeho, co ke svému zdravému vývoji potřebují. Dokážeme pro ně v rodině vytvořit podmínky, aby se zdárně vyvíjely. Chceme rozvíjet jejich vlohy a talent, vkládáme do nich často své naděje a toužíme po tom, aby se v životě co nejlépe uplatnily a uděláme pro splnění tohoto snu cokoliv. Rozeznáme-li v nich například pohybový talent, sháníme se po škole a učitelích, kteří by děti učili a jejich talent dále rozvíjely a nelitujeme peněz, které do jejich vzdělávání investujeme.

To, o čem hovořím, je běžné téměř v každé normální rodině, protože chápeme, že naše děti jsou naši pokračovatelé, naše dědictví. Jsou však děti, které nemají rodiče nebo je mají, ale ti se o ně z různých důvodů nemohou starat. Tyto děti jsou odkázány na péči státních institucí, například dětských domovů. Věřím, že jsou milovány svými vychovateli a že ti se jim všemožně snaží nahradit péči rodičů. Bohužel jsou v dnešní době dětské domovy dotovány státem a tyto státní dotace poskytují sice základní péči, ale na rozvíjení talentů, na zaplacení individuálního vzdělávání a rozvíjení talentu již peníze nejsou.

Jana Pletněvová

Snahou tohoto projektu Dejme šanci dětem, je vyhledávat talentované děti v dětských domovech a poskytnout jim finanční prostředky na další vzdělávání a rozvíjení svého talentu. Obracíme se tedy na veřejnost, aby nám svými dary pomohla nejenom vyhledávat talentované děti jako perličky v moři, ale také jim najít a zaplatit vhodné učitele, kteří jim pomohou jejich talent rozvinout. Jak řekl kdysi dávno jeden člověk: „cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejmenších, mně jste učinili.“

V těchto slovech je výzva k solidaritě s těmi, kteří jsou ochuzeni nejenom o milující rodinné prostředí, ale i o možnost dále se rozvíjet. Proto vás vyzýváme, buďte štědří a pomozte těmto dětem. Možná, že za pár let vás některé z nich potěší na koncertě pěkným zpěvem, tancem, či něčím jiným, co se naučí od svých učitelů a vy si budete ve svém srdci moci říci, že jste se na jejich úspěchu také podíleli.

Pokud byste chtěli podpořit činnost talentovaných dětí, které se zapojily do našeho programu libovolnou částkou, zašlete libovolný obnos na č.ú: 7816719001/5500