Projekty

Dejme šanci dětem (z dětských domovů)

Dejme šanci dětem

Dejme šanci dětem je projekt, který si klade za cíl vyhledávat talentované děti v dětských domovech, kterým umožňujeme aktivní účast na hudebních akcích, které pořádáme.Tímto způsobem se dětem snažíme zvyšovat sebevědomí tak, aby se staly svébytnými osobnostmi. Dětem z dětských domovů můžete pomoci zasláním příspěvku na sbírkový účet v Raiffeisen bank 7816719028/5500 pod var.s: 010.

Sbírka povolena Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j.: KrÚ 11255/2017.

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=9197


Pomáháme onkologickým dětem

Jedná se především o finanční a materiální podporu rekondičních pobytů formou tanečních realizované Donorem z.s. (Sdružení lékařů při FN Motol v Praze). Těchto tanečních se pravidelně též zúčastňují i děti z různých dětských domovů. Poznávají nové přátelé, učí se základy tanečních kroků. Prostřednictvím těchto pobytů a tanečních, získávají děti mnoho neopakovatelných zážitků. Na podporu onkologických dětí můžete zaslat příspěvek na sbírkový účet v Raiffeisen bank 7816719028/5500 pod var.s: 015. 

Sbírka povolena Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j.: KrÚ 11255/2017.

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=9197