O nás

Charita dětem z.s. je nezisková organizace a vznikla na přelomu roku 2010 – 2011 zápisem MV ČR dne 21.12.2010. Činnost tehdy Občanského sdružení Charita dětem, byla oficiálně zahájena prvním dnem v roce 2011. Teprve až rokem 2014 se občanské sdružení Charita dětem změnilo na zapsaný spolek Charita dětem u Krajského soudu v Hradci Králové“.

Hlavní cíle naplňujeme od počátku vyhledáváním talentovaných dětí v dětských domovech a pomáháme jim v realizaci svých hudebních aktivit, vystupováním na veřejnosti a případně i  vyhledáváním vhodných učitelů a pod. To vše jsme shrnuli v jednom programu, který nese název „Dejme šanci dětem“ – podpora a široká propagace talentovaných dětí z dětských domovů“.

Po čase jsme svou činnost rozšířili také o pomoc hendikepovaným dětem v rodinách či v různých zařízeních, jako bylo např. Středisko ucelené rehabilitace při dětské mozkové obraně v Praze (SDMO). Ve většině případech se jednalo o děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a po sléze také o děti, které procházely a stále prochází náročnou transplantací kostní dřeně“.

V roce 2017 jsme též zahájili veřejnou sbírku pro děti z dětských domovů, děti s hendikepem a onkologické děti. Dlouhodobě podporujeme Anitku Jochovou ze Zlína www.anitkajochova.webnode.cz, která má dětskou mozkovou obrnu, do bříška má zavedenou gastrosondu (nemůže normálně jíst) a je odkázána na 24 hodinovou péči maminky a díky efektivitě prodeje různých benefičních předmětů můžeme Anitce nakoupit potřebné zdravotnické pomůcky, dále část můžeme věnovat onkologickému zařízení zaštítěné spolkem Donor z.s. ve FN Motol v Praze“ a dalším potřebným.