Dar

věnovali materiální dary v hodnotě 4.000,- Kč Donor z.s. (Fn Motol Praha) a mamince z azylového domu v Lochovicích materiální potřeby v hodnotě 3.000,- Kč