Charitativní varhanní koncert

V rámci tohoto Charitativního koncertu dne 18. 9.2013 bylo Aničce Juroškové předáno 35.000,- Kč na zakoupení rehabilitačních a zdravotnických pomůcek.