Dar Anicče Juršošková

V rámci tohoto Charitativního koncertu dne 18.9.2013 bylo Aničce Juroškové předáno 35.000,- Kč na zakoupení rehabilitačních a zdravotnických pomůcek.