Poděkování

Děkujeme členkám Novému pardubickému bazárku facebookové skupiny v Pardubicích za darování oblečení a hraček pro děti z dětských domovů a oddělení onkologie (Donor.cz) ve fakultní nemocnici Motol v Praze. Jmenovitě bychom rádi poděkovali Denise Tašnerové za organizaci celé sbírky.

Mnohokrát děkujeme za spolupráci!

Charita dětem z.s.