Májové pohlazení

V rámci akce vystoupí děti z dětského domova Česká Lípa a Moravská Třebová. Děkujeme panu řediteli Tylingerovi (Hotel Jalta Praha) za ubytování účinkujících dětí z dětského domova a dále společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. za poskytnutí baget pro děti v rámci celé akce, a děkujeme společnosti TESCO.