Dar Donoru

 

Charita dětem věnovala spolku Donor z.s. částku ve výši 10.000 Kč na úhradu rekondičních pobytů pro děti léčené transplantací kostní dřeně.