Poděkování

 

Rádi bychom touto formou poděkovali panu Ing.Martinovi Schindlerovi a dalším členům kapely, kteří pořádají pravidelné hudební akce tzv. HIP HOP PRO LIDI na podporu Charity dětem z.s. Formou prodeje benefičních předmětů se podařilo získat částku ve výši 6.500,- Kč. Mnohokrát děkujeme pořadatelům a všem, kteří zakoupením výrobku přispěli.