dar Donoru

Spolku Donor z.s. (FN Motol – odd. onkologie)  jsme pro děti, léčené transplantací kostní dřeně, věnovali věcné dary v hodnotě 7.500,- Kč.