Byli jsem na výstavě

Zúčastnili jsme se výstavy koček v hotelu Diplomat v Praze. Z této akce se nám podařilo získat peníze formou charitativního prodeje na podporu dětí léčených transplantací kostní dřeně ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze v rámci DONOR z.s. Organizátorům akce tímto velmi děkujeme.