Dar

 Charita dětem, o.s. věnovala 24.000,- Kč ve formě materiálního daru Donor o.s. www.donor.cz. Mohli jsme tímto potěšit především děti z Fakultní nemocnice Motol v Praze oddělení onkologie. Celkem jsme FN Motol darovali materiální hodnoty v ceně 24.000,-Kč na rekondiční pobyty  a 17.000,- Kč dětem z dětských domovů.