Cílem Charita dětem, o.s. je podporovat hudebně talentované děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Chceme hudebně talentovaným, sociálně znevýhodněným dětem umožnit systematický rozvoj jejich hudebního nadání, poskytnout jim kvalitní vzdělání v tomto oboru a připravit jim co nejlepší start do budoucího samostatného života.

Nadační příspěvky ve všech formách mohou být přiděleny jakémukoliv mimořádně talentovanému dítěti, které žije v dětském domově nebo podobném zařízení nebo žije v sociálně znevýhodněné rodině, za předpokladu, že se zúčastní projektu „Dejme šanci dětem“ a ono samo nebo prostřednictvím příslušných osob (vychovatelé, učitelé, vedení domova apod.) projeví zájem na dalším rozvíjení talentu a získání uměleckého vzdělání.V rámci dlouhodobé pomoci spolupracujeme s:

Sdružení ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně                     Dětský domov Strážnice                                             Dětský domov Hodonín
                          www.dmoinfo.cz                                                       www.domuvek.cz                                            www.detskydomovhodonin.cz
      


                        Dětský domov Mikulov                                                Dětský domov Holice                                 Chráněná dílna Znojmo, Sansimon s.r.o.
                          www.dd.mikulov.eu                                                www.holice.cz/domov                                                  www.sansimon.cz
       


                        Dětský domov Žatec                                      
                          www.zatec.cz
                                                                                                                                        
                                                                            

     
 
 

                                                                            CHARITA DĚTEM z.s. | Z. Kopala 1162 , 570 01 Litomyšl | IČO: 227 60 458 | DIČ: CZ22760458

CHARITA DĚTEM  © 2011 | všechna práva vyhrazena | Artwork by GreyHound